Numune Kayıt Formu

Her numune için ayrı form doldurunuz.

Yarışmaya katılacak her numune için:

  • 2 (iki) adet 500 ml’lik, cam şişe veya teneke kutuda numune gönderilecektir. Gönderilecek tüm numuneler üretildikleri ülkelerin etiket yönetmeliklerine uygun olarak etiketlenmiş olmalıdır.

  • Uluslararası katılımlarda her şişe için 2 euro tutarında temsili bir fatura kesilmelidir ve ambalaj üzerinde NUMUNEDİR – SATILAMAZ yazan bir ibare yer almalıdır.

  • Organik üretimler için gerekli sertifikasyonların ibraz edilmesi ve gönderime eklenmesi gerekmektedir.